**COPYRIGHT / UPPHOVSRÄTT**  

***Vilda Stamps är ett "Ängel-företag"***

Det innebär att vi lättar lite på vår Copyright 
och 
tillåter dig att sälja dina alster 
så länge du har handstämplat dom.

OBS! Ett "alster" är en färdig produkt = ett färdigt kort etc. 
En uppstämplad "papperslapp" är inget alster! 

Den som använder våra stämplar förbinder sig att respektera detta!   
Du får gärna skicka in kort och alster du stämplat med våra stämplar till tidningar, tävlingar mm där dom publiceras på papper eller på internet. Extra glad blir vi om du även hänvisar till att det är Vilda Stamps motiv du använt när du stämplat! :-)

Det är INTE tillåtet
 att kopiera eller mekaniskt reproducera 
något som har med våra motiv att göra. Du får heller inte kopiera motiven genom att teckna dom själv.
Alla motiv i Vilda Stamps katalog är skyddade av Upphovsrättslagen! 
**ÖVRIGT**
 
Organiserad spridning / försäljning av halvfabrikat (uppstämplat) är inte tillåtet! 
Du får inte via hemsidor, bloggar och forum sälja eller dela ut uppstämplade motiv. 
 
 Montering och/eller vidareförsäljning
i vinstsyfte är inte tillåtet.
 
(dvs. köpa in omonterat för att direkt sälja vidare. Vi väljer våra återförsäljare själv!)

Vi förbehåller oss rätten att inte sälja till den eller dem som vi bedömer inte respekterar eller inte kommer att respektera upphovsrättsreglerna eller våra övriga önskemål!