På svenska In English
2018-01-19

Köpvillkor

Hos oss gäller följande köpvillkor. När Du handlar i denna butik godkänner Du automatiskt dessa villkor.

En automatisk orderbekräftelse går ut när Du gjort din order. Det är således den enda bekräftelse som du/ni erhåller. Frakt/porto enligt postens tabell. Vi skickar dina varor så fort vi har registrerat din betalning.


Beställning
:
Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres.

Leveranstiden
Leverans sker normalt 1-3 dagar efter att betalning kommit Vilda Stamps HB tillhanda. Vid kortbetalning skickas varorna omgående.
Vid förskottsbetalning bör man räkna med 2-3 dagar innan vi registrerat er betalning.

Leveranser och fraktavgifter:
Frakt tillkommer enligt postens tabell. Vilda Stamps ansvarar inte för försändelsen när den är skickad. Vill Du vara på säkra sidan får Du välja rekommenderad post (REK), avgift enligt Postens portotabell tillkommer.

Förskottsbetalning:
Betalning görs på bankgironr: 266-8838 inom 3 dagar. Glöm ej att ange ditt ordernummer vid betalning. Har vi inte hört något från Dig, eller om ordern ej är betald inom 7 dagar, makuleras den.

Faktura:
Faktura gäller endast återförsäljare.

Distans- och hemförsäljningslagen gäller vid handel via Internet, postorder, telefon eller vid andra distansköp. Även hemförsäljning ingår i denna lag, som bland annat reglerar vad säljaren ska informera om, hur man kan ångra köpet och hur lång tid man då har på sig.

Konsumentverket och Svensk Distanshandel har tillsammans tagit fram en lathund över reglerna i distans- och hemförsäljningslagen för säljare. Den tar upp de delar i lagen som är viktiga vid distanshandel. http://www.konsumentverket.se/foretagare/Distanshandel/Om-distans--och-hemforsaljningslagen1/

Force Majeure:
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från butiksägarens sida, som gör att butiksägaren ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att butiksägaren befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.